Tillbaka

Vibonäsets Bigård

Honung Flytande 500g

238 kr

Typ

Storlek

Luleå-honung, flytande, från lokalt pollinerande honungsbisamhällen. Vi har ett begränsat antal burkar med flytande honung kvar. All honung är flytande då den tas från bikupan, de flesta nord/mellan-europeiska honungar kristalliserar förr eller senare, hur snabbt beror på nektarns sammansättning. All honung smälter dock igen om man försiktigt värmer den till max +43 C (så att inte honungens värdefulla egenskaper förstörs). Honungen från bikupor uppställda invid varandra smakar oftast helt olika, beroende på vilka blommor bina hämtat nektar från. Vibonäset´s Bigård håller isär olika bikupors honung så att deras säregna aromer tydligt framträder och varje batch smakar därför unikt. Vårt senaste bidrag korandes av Luleå Biodlarförening till ”Årets bästa honung 2021”.